Fakta

Historik om Undulaten                                                                                                       

 Det finns mycket att skriva om denna underbara fågel och dess historia. För oss i Europa börjar den med att naturforskaren John Gould för med sig de första levande fåglarna till Europa år 1840. Innan dess så hade den första utförliga beskrivningen och teckningarna gjorts av naturforskarna Shaw & Nodder i början av 1800-talet. Det hade även visats upp ett undulatskinn år 1831 på ”Linnean Societys Museum” i London.

I Australien så lever undulaten i stora kolonier som kan bestå av flera hundra individer. Den häckar i hålor i träd, oftast i närheten av andra par. Det finns uppgifter som säger att den använts som mat av urinvånarna. Det sägs även att det engelska ordet för undulat, Budgerigar, har utvecklats från namnen som urinvånarna hade på undulaten och där en del av det faktiskt betydde god mat på svenska.    

Det var alltså år 1840 som den första undulaten kom till England och den blev snabbt mycket populär som burfågel. Den första lyckade uppfödningen stod John Gould för själv samma år han förde in de första. Det började nu komma in fler och fler undulater till England och den första annonsen om undulater till salu sattes ut i ”The Field” år 1859 av en Mr. T Moore där han erbjöd ett par undulater för summan av två pund. Undulaten spreds snabbt till resten av Europa där den blev väldigt populär och stora uppfödningar startades i Frankrike, Tyskland och Belgien, allt för att kunna tillgodose den stora efterfrågan på undulaten.

År 1934 importerades de sista vilda undulaterna till England av Major J.S.S Clarke. Undulaten blev under de sista årtionde av 1800-talet populära inte bara som sällskapsfåglar utan även som utställningsdjur. Det var 1877 som den första undulaten ställdes ut i England och det var då den vilda färgen, ljusgrön och den vanligaste mutationen skuggvinge som ställdes ut. Det dröjde till år 1910 innan de första himmelsblå undulaterna dök upp på en engelsk utställning utställda av den belgiske uppfödaren R. Pauwels. Åren innan första världskriget så började det dyka upp fler och fler färgmutationer hos uppfödare runt om i Europa. Detta har pågått konstant under åren och den senaste erkända mutationen, Antracit, dök upp i Tyskland år 2001.

Det dröjde tills 1925 innan den första undulatklubben bildades, i England av ett antal uppfödare, bland dessa fanns Cyril Rogers. Cyril har skrivit ett antal böcker om undulater, han födde upp och ställde ut undulater, men framför allt har han beskrivit de olika mutationerna och allmänna historien om undulaten för eftervärlden. Undulaten spreds till resten av världen under början av 1900-talet och blev t.ex. väldigt populär i Japan där priserna var astronomiska för den tiden. Efter andra världskriget så började framförallt uppfödare i England att odla fram en större variant av undulaten, därav namnet ”engelsk undulat” som än idag används för att beskriva en större undulat.

Idag finns det undulatklubbar i alla världsdelar och dessa förenas i WBO, World Budgerigar Organisation. Dagens utställningsundulater har inte mycket gemensamt med de första undulaterna som kom hit. Uppfödare har under åren ändrat både storlek och fjädrar hos undulaten. Det skall dock sägas att under dessa år av förändring så har det alltid funnits den mindre ”vanliga” varianten att tillgå, i alla dess underbara varianter!

(Lånad från nätet)